Ochrana osobních údajů

1. Obecné informace
Společnost Storck Česká republika (dále jen „Storck“) přistupuje k ochraně vašich osobních údajů s maximální vážností a vaše údaje shromažďuje, zpracovává a používá pouze v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Pokud se na těchto webových stránkách vyskytují odkazy na jiné webové stránky, netýkají se tyto informace sběru ani použití údajů na odkazovaných stránkách, neboť společnost Storck nemůže jejich nastavení ani obsah žádným způsobem ovlivnit.
2. Typ, rozsah a účel sběru, zpracování a použití údajů
2.1 ÚDAJE
Společnost Storck shromažďuje, zpracovává a používá následující osobní údaje, a to na základě vašeho jednání na našich webových stránkách: vaši adresu (titul, jméno a příjmení, adresu), vaši e-mailovou adresu, vaše telefonní číslo, vaši IP adresu a dále typ a rozsah vámi využitých prvků, včetně data a času přístupu.
2.2 POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
Při vaší návštěvě našich webových stránek jsou zaznamenány dočasné údaje o připojení (IP adresa, soubory cookie, naposledy navštívená adresa URL, čas a datum, využité soubory). Bez vašeho výslovného souhlasu ukládáme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro vaši návštěvu webových stránek nebo pro smluvní účely, například za účelem realizace soutěží. Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány a používány v pseudonymizované podobě pro účely uvedené v bodě 2.3.
2.3 POUŽITÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY A OPTIMALIZACI WEBOVÝCH STRÁNEK
Na webových stránkách společnosti Storck jsou údaje shromažďovány, zpracovávány a používány pro marketingové a optimalizační účely, a to prostřednictvím technologií poskytovatele, tzn. společnosti webtrends. Za účelem rozpoznání vašeho internetového prohlížeče tak mohou být používány soubory cookie (malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači). Z těchto souborů jsou pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Pokud jste k použití souborů cookie nedali zvláštní souhlas, nejsou tyto soubory používány k vaší osobní identifikaci a nejsou spojovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. IP adresy jsou v tomto případě zpracovávány a používány pouze v anonymizované podobě. Se shromažďováním údajů a jejich ukládáním můžete kdykoli a s okamžitou platností vyjádřit nesouhlas, a to nastavením tzv. opt-out režimu souborů cookie (viz bod 3.).

Na základě vašeho předchozího souhlasu může společnost Storck rovněž používat údaje o vašem vybavení a použití, a to pouze za účelem reklamy, poskytování poradenských služeb a průzkumu trhu a dále za účelem uspořádání těchto webových stránek na základě potřeb. Pokud společnost Storck požaduje souhlas, budete na to upozorněni prostřednictvím samostatného pole s příslušným textem, u něhož bude vyžadováno potvrzení kliknutím, a/nebo prostřednictvím hvězdičky. Souhlas v této věci udělený společnosti Storck můžete kdykoli písemně nebo elektronicky zrušit. V případě neudělení nebo zrušení souhlasu není použití údajů pro účely uvedené v tomto odstavci realizováno. Služby společnosti Storck jsou samozřejmě prováděny nezávisle na udělení nebo zrušení souhlasu.
2.4 DALŠÍ POUŽITÍ ÚDAJŮ
Vaše údaje nebudou ukládány, zpracovávány ani používány pro žádné jiné účely. Zejména pak nebudou vytvářeny žádné osobní profily s využitím vašeho jména ani jiných identifikačních znaků.
3. Právo na informace, právo vznést námitky a právo na odstoupení od smlouvy
Na základě žádosti vás budeme také informovat o tom, jaké údaje jsou o vaší osobě ukládány, a to písemně, případně na vaši žádost také elektronicky. V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
STORCK ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika

E-Mail: info@cz.storck.com

Totéž platí v případě, pokud si přejete ukládání svých údajů zrušit. Upozorňujeme, že můžete s okamžitou platností zrušit zejména jakýkoli souhlas, a to e-mailem nebo dopisem. Přejete-li vznést námitku proti vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu (viz bod 2.3) prostřednictvím nastavení opt-out režimu souborů cookie, klikněte zde.
Zpět na začátek

...there's so much fun in Toffifee!